Jedną z kategorii HCVF (High Conservation Value Forest) są lasy kluczowe dla tożsamości lokalnej. W Nadleśnictwie Brynek obejmują one 6,59 ha. Jedynie.
Dlatego chciałabym przywołać historię Waldparku Miechowitz-Rokittnitz (Parku Leśnego Miechowice-Rokitnica), który został założony dzięki staraniom Tiele-Wincklerów. Jako mieszkanka Rokitnicy korzystam z jego dobroci na co dzień, a w roku 2019 odbyłam spacer z przedstawicielem jednej, mieszkającej w Rokitnicy od niemal 300 lat rodziny, oraz z leśnikami z Nadleśnictwa Brynek. Oglądaliśmy dawną skocznię narciarską, ślady po młynie, pozostałości źródła różanego i inne artefakty, które świadczą o Tiele-Wincklerach.

Archiwalne zdjęcia lasu dostępne są na fotopolsce Bytom Park Leśny - https://bytom.fotopolska.eu/Bytom/b116397,Park_Lesny_.html , a mapę z 1928 roku znajdziecie tu: https://polska-org.pl/8208313,foto.html?idEntity=8206426

 

Czy ten las jest lasem objętym HCVF 6? Owszem, w niewielkim fragmencie między ulicą Krakowską a ulicą Żniwiarzy w Zabrzu-Rokitnicy (kliknij: zrzut ekranu). Całość mapy z rozmieszczeniem poszczególnych kategorii w Nadleśnictwie Brynek dostępna jest w sieci: https://rdlp-katowice.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a1241d170e7b4ba4bfd585cb20928fbf 

 

Lasy HCVF to lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest), wyznacza się je na podstawie kryteriów opracowanych przez międzynarodową firmę certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council, które zostały zaadaptowane do warunków krajowych przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska”. Obecnie obowiązują „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce”, Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006).

Według danych za 2021 rok w Nadleśnictwie Brynek lasów HCVF jest 232,11 ha. Dane porównawcze zamieszczam w tabeli w załączniku poniżej, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda sytuacja w każdym z innych nadleśnictw RDLP Katowice.

Najmniejsza ilość lasów HCVF (liczymy od końca):

Świerklaniec: 154,00 ha

Zawadzkie:  210,32 ha

Katowice: 220,94 ha

Brynek: 232,11 ha

Kędzierzyn:  528,44 ha

Największą ilość lasów HCVF posiada  Nadleśnictwo Rybnik: 17 234,64 ha

 

Lasy HCVF podzielone są na 6 kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.1. a Lasy w rezerwatach

HCVF 1.1.b Lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Ekosystemy skrajnie rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne 

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

W Nadleśnictwie Brynek poszczególne kategorie wyglądają na tle innych nadleśnictw niezwykle ubogo. Dane tabelaryczne z roku 2021 podają następujące wskazania:
HCVF 1.a: 24,76 ha
HCVF 1.2: 42,74 ha
HCVF 3.1: 6,36 ha
HCVF 3.2: 151,66 ha
HCVF 6: 6,59 ha
Jak widzicie, w Nadleśnictwie Brynek w ogóle nie występują lasy w parkach krajobrazowych, nie ma kompleksów leśnych odgrywających znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej. Nie ma tez lasów wodochronnych ani glebochronnych. A lasów kluczowych dla tożsamości lokalnej jest 6,69 ha. Powtórzę: tylko!

Zapytałam w trybie dostępu do informacji publicznej o następujące kwestie RDLP w Katowicach dot. lasów HCVF w Nadleśnictwie Brynek :

- podstawa prawna wyznaczenia lasów HCVF (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, standardy),

- wykaz lasów poszczególnych kategorii (H1_2, H1_a, H1_b, H2, H3_1, H3_2, H4_1, H4_2, H6), ich powierzchni i rozmieszczenia, zgłoszonych przez nadleśnictwo i wyłonionych w trakcie konsultacji społecznych (HCVF-6),

- wyniki konsultacji i opinie nadleśnictwa w sprawie wyznaczenia lasów HCVF,

- zasady ochrony i zagospodarowania lasów HCVF w nadleśnictwie,

- program ochrony przyrody, do którego dołączono informacje o lasach HCVF w formie:

- tekstowej,

- kartograficznej: warstwa w formacie .shp.
Czekam na odpowiedź, którą na pewno tu Wam zamieszczę.
 

Tymczasem osoby zainteresowane historią lasu Tiele-Wincklerów odsyłam do:
1. Artykułu z 2019 roku w „Głosu Zabrza”, w którym swoją wiedzą dzieli się Janusz Famulicki, miłośnik przyrody i zarazem naczelnik (ówczesny i aktualny) wydziału ekologii UM w Zabrzu: http://www.gloszabrza24.pl/sport/19768-miejskie-lasy-nawet-nie-zdajemy-sobie-jak-piekne-i-bogate-przyrodniczo-tereny-mamy-w-zabrzu
2. Artykułu na temat Gaju Pamięci mieszkańców Zabrza-Rokitnicy poległych w I Wojnie Światowej i 83 drzewach, gdzie pod każdym z nich umieszczono kamień z imieniem i nazwiskiem oraz datą śmierci. https://historia-zabrza.pl/gaj-pamieci-zolnierzy-z-rokitnicy-poleglych-w-i-wojnie-swiatowej/?fbclid=IwAR1o9nvMXZaTIN3oMW-WpQ1mMAmvFiZLtUzTC29DbaJwzs8blFgJJXnPv40
3.Informacjach na temat Miechowickiej Ostoi Leśnej na wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Miechowicka_Ostoja_Leśna

 

Czy Las Miechowicko-Rokitnicki powinien zostać W CAŁOŚCI objęty HCVF-6?
Otwieram dyskusję i proszę o kontakt historyków. Mój numer telefonu i e-mail jest na stronie. Podniosę tylko fakt, że lasy HCVF 6 - tj. lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności zależą od kryterium, którym jest „opinia  lokalnej  społeczności  -  wyrażana  w wypowiedziach,  artykułach,  wystąpieniach,  petycjach,  bądź  rozpoznana  metodami  komunikacji społecznej. Ta kategoria powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin; Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako HCVF.”
Czy Miasto Zabrze pamięta o Lesie Rokitnicko-Miechowickim?
Odpowiedź na to pytanie pozostawiam radnym, którzy dziś będą głosować…

Dziękuję.

Magda

 

Na zdjęciu: Żródło Różane (pozostałości) w lesie miechowicko-rokitnickim, zrobione przez Przemka Grygla podczas naszego spaceru z leśnikami Nadleśnictwa Brynek i przedstawicielami społeczności lokalnej.

 

Załączniki:

ZESTAWIENIE ZBIORCZE POWIERZCHNI LASÓW HCVF RDLP w KATOWICACH, STAN NA 4 MARCA 2021 R.

Lasy HCVF na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach: https://www.katowice.lasy.gov.pl/zarzadzenie#.Yb_a0i2BjdQ

 

Przeczytaj także:

 

PUL - o co chodzi? https://www.nadlesnictwobrynek.pl/pul---o-co-chodzi

Nie chcesz, aby wycięto Twój las? https://www.nadlesnictwobrynek.pl/nie-chcesz-zeby-wycieto-twoj-las---pomoz-nam-naglosnic-sprawe%21

W Gminie Tworóg zbieramy podpisy pod planem uchwały: https://www.nadlesnictwobrynek.pl/uwaga-mieszkancy-gminy-tworog

W Zabrzu spróbujemy dołączyć projekt uchwały do porządku obrad Rady Miasta: https://www.nadlesnictwobrynek.pl/czy-radni-gmin-i-miast-chca-byc-bezradni-wobec-zwiekszania-wycinek-lasu

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - czy istnieją w Nadleśnictwie Brynek?

20 grudnia 2021

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Skontaktuj się z nami:

  • Magdalena Gościniak / Zabrze / tel. 691025343 / mail: madziapodziewska@gmail.com
  • Adrian Król / Tworóg i okolice/ mail: adrian.krol@wp.pl 
  • Sławomir Bryła / Lubliniec / tel. 883075554 / mail: bryla.slawomir@gmail.com

Strona nie jest oficjalną witryną instytucji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek